Ca dao… cạo

Ty Huu Doc Ngoc

– Bầu ơi thương lấy bí cùng
Mai sau có lúc nấu chung một nồi

– Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện… cự um sùm

– Bạn bè có phúc cùng chia
Có họa… trốn sạch ở nơi phương nào????

– Có công mài sắt có ngày… chai tay

– Tay trắng làm nên…. mấy chục ngàn bạc nợ

– Kiến tha lâu… mỏi cẳng

– Một con ngựa đau, cả tàu bỏ… chạy

– Môi hở, răng… hô

– Cá không ăn muối cá ươn
Con cãi cha mẹ trăm đường con… đi

– Trèo cao té đau, trèo thấp té… cũng đau.

– Qua cầu ngã nón trông cầu
Cầu bao nhiêu nhịp… tốn xăng dầu bấy nhiêu

– Học một biết mười, học mười… quên hết

– Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Chặt cây nhớ canh cảnh sát.

– Học đi đôi với hành – Hành đi đôi với tỏi

– Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Mai sau có lúc ngoài đường “on sale”

– Khôn ngoan đá đáp người ngoài
Gà cùng một mẹ đá hoài… ê chân

300x250 Ca dao... cạo

Cùng Danh Mục:

Comments

comments