buồn

Những câu nói hay về nỗi buồn

13421604311116746695_574_0 1. Laughing faces do not mean that there is absence of sorrow! But it means that they have the ability to deal with it. Những gương mặt tươi cười không có nghĩa là nỗi buồn không tồn tại! Điều