Cung hoàng đạo nào là ‘thiên tài nói dối’?

Cung hoàng đạo nào là ‘thiên tài nói dối’?

1 Bạch Dương Mắt chớp Bạch Dương không phải cao thủ nói dối. Những người thuộc cung hoàng đạo này là người thẳng thắn, có gì nói nấy, muốn họ nói dối thì khó hơn lên trời. Cho dù lời