cưỡi lợn

Nơi tiếng vì cưỡi lợn đi chơi

74651996-7403-40b5-90c6-c0c04b-6901-2573-1395022926 Một người đàn ông ở Trung Quốc trở nên nổi tiếng vì dùng lợn làm phương tiện di chuyển. Ông già và con lợn. Ảnh: Global Times Ông Jiang Chengyou, 68 tuổi, thường cưỡi con lợn nặng 250 kg,