Thúy Kiều thời @

Ty Huu Doc Ngoc

Con cò bay cánh phân vân

Trọng ta cân nhắc bảy lần mới ra

Đầu tiên cướp khẩu 43

Đục tường bắn trúng kiều ta phát đầu

Đắc chí mới thốt 1 câu

Rằng : “Ta vẫn best còn lâu chicken ,

Bọn mày mới thật là là ngu!”

Vân – kiều nghe thế liền đần mặt ra

Sau rồi thì tức xì ga

Go home trở lại mua 3 quả mìn

Nghĩ rằng : “Cứ thế là win”

Đi ngay ra chợ niềm tin tràn trề

Tâm trạng thì rất là phê

Quên đi Từ Hải đang kề dưới chân

Hóa ra lúc nãy bần gân

Nhưng mà bom nổ tên đần chạy đi

Bây giờ ngồi phục chỗ ni

Để mà móc lốp phòng khi Vân – Kiều

Bắn cho kim trọng gần tiêu

Thì giơ ngay súng để biêu vỡ đầu

Ý định là thế ngờ đâu

Lúc đi ra chợ thì lâu quá rồi

“Mau tìm chỗ nấp mà thôi”

Hải ta nghĩ thế nên vù trốn luôn

Còn mình Kim Trọng trong khuôn

Bom rơi hai phía, liền buông súng hàng

Chân thì chạy dọc chạy ngang

Sao cho nhanh chóng vì mang giáp phò

Chỉ vì giải mã đầu to

Nên giờ phải chạy lò cò thế nay

Bom nổ Từ Hải phải bay

Thế là toi mạng một tay chicken

Vân – kiều nói tiến lại gần

Nơi kim trọng mới từ trần vì bom

Từ hải đang trốn lom khom

Vân – kiều không thấy vì còn mải đi

Thoát nạn từ hải thở phì

Đánh ngay điện khẩn cho gì Hoạn thư

Đánh rằng : “Không biết gì ư ?

Kim trọng died,…còn chần chừ ,…đến ngay”

Hoạn thư nghe thế mới cay

Thúc sinh – đi rủ đến ngay chiến trường

Chiến trường khói lửa như sương

Thúc sinh nhìn thấy liền nhường Hiến đi

Thế là Thư – Hiến ra đi

Thư thì 51, Hiến thì 42

Đi rồi sinh nói :”Goodbye”

I hope you will not die , trở về

Nếu còn tình nghĩa phu thê

Bắn xong thì nhớ quay về với anh

Hiến – thư khuất bóng núi xa

Sinh ta lại nổi máu “con dê già”

Đi ngay ra quán tú bà

Ăn to nói lớn hét : “À các em”

Ra đây anh móc cho xem

Xem xong nhớ phải đi kèm với anh

Với anh lên gác nhà Hoa (Lầu Xanh)

Chiều anh xong đến tàn canh anh về !

Sinh ta quên mất lời thề

Hoạn thư còn nhớ nên thế “bắn nhanh”

Nói xong là đến bức tranh

Thì ra đã đến nhà cảnh cổng

Nguồn : Internet

300x250 Thúy Kiều thời @

Cùng Danh Mục:

Comments

comments