kín người

Người đàn ông với kỷ lục cho hàng trăm con ong đậu kín khắp người

MAIN20140410063900044099673101-1724-2587-1397113947 Người đàn ông ở Trung Quốc cho hàng trăm nghìn con ong đậu kín khắp người và mặt để lập kỷ lục thế giới. Khoảng 456.500 con ong bu kín người Yu Ping. Ảnh: People Yu Ping, 34 tuổi,