những câu hay trong tình yêu

Những câu nói ngọt ngào dành cho vợ yêu

1362552480-trung-ga Tình yêu chân thật không có một kết thúc có hậu vì tình yêu chân thật không bao giờ kết thúc. All that I love loses half its pleasure if you are not there to share it. Tất cả