những suy nghĩa hay

17 Suy nghĩ của người giàu (phần cuối)

NGUOI- GIAU- NGUOI- NGHEO SUY NGHĨ GIÀU CÓ THỨ 4 Người giàu suy nghĩ Lớn. Người nghèo suy nghĩ Nhỏ. Trong công ty Peakpotential của T.Harv Eker, một ngườiTRAINER đã thay đổi mức thu nhập của anh từ $250,000đến $600,000,000 chỉ trong vòng