ranh ngôn

Ranh ngôn hay về phái đẹp ( phần 4 )

92ec9eadb86dad9299554d5fbdfea8e1 Đồ trang điểm tuyệt diệu nhất của một thiếu nữ là thái độ e lệ với một bộ đồ mỏng mảnh. – Cô gái đẹp làm vui mắt đàn ông, còn cô gái xấu – làm vui mắt đàn

Ranh ngôn hay ( phần 3 )

1 Thà hôn em để bị tát còn hơn đứng nhìn thèng khác hôn em ! + Yêu là mất trong….nhà 1 đống ! + Nếu không có học sinh thì tất cả giáo viên đều mất dạy ! +

Ranh ngôn hay ( phần 2 )

1 Con Rồng + con Cua = con Rùa + con Công Con cò + con sóc = Con cóc + con sò con cáo + con sóc = con cóc + con sáo Con cò + con sáo =