thơ chế xàm

20 bài thơ chế xàm vui vui (Phần 1)

hoainghi Yêu em từ thủa còn thơ Đến khi em lớn anh lờ em luôn bài 1 Yêu em từ thủa còn thơ Đến khi em lớn anh lờ em luôn Buồn buồn uống diệu giải buồn Dăm ba chai