tim nhân tạo

Cấy ghép thành công quả đã ngừng đập

4-1b8fb Theo Giám đốc y tế Peter MacDonald của đơn vị cấy ghép tim tại bệnh viện St Vincent, công nghệ mới sẽ cho phép các bác sỹ duy trì sự sống cho quả tim hiến tặng và chuyển đến