xác chết biết đi

Tìm hiểu nghi thức tắm cho xác chết biết tìm đường về nhà

140906_1xac-d6e6e Những xác chết sau khi được làm sạch sẽ, phải đưa tới nơi họ qua đời rồi buộc dây rồi dẫn đi về nhà. Tại vùng núi cao phía Nam hòn đảo Sulawesi, Indonesi, những người dân bộ tộc