chòm sao mong muốn điều gì ở người mình yêu

12 sao nam mong muốn gì ở người yêu của mình ?

1 Bạch Dương: Nam Bạch Dương rất thích thẳng thắn,họ khó đoán biết được tâm tư,suy nghĩ của nữ giới,lại càng không muốn phụ nữ ngồi lê đôi mách những điều về họ. Nói tóm lại là không nên lắm