hỏa thiêu

Tập tục lạ về an táng ở Việt Nam

163851_f1 Theo văn hóa của đồng bào dân tộc Nùng ở Bắc Giang, những người đã chết không thể thưởng thức được hương vị cuộc sống. ‘Cúng’ người đang sống Đồng bào dân tộc Nùng hiện sinh sống chủ yếu