Lý Sơn

Đảo Lý Sơn và những ngôi mộ mang tên ‘Được’

duoc1-3691-1386123842 Mỗi khi vớt được xác người trôi dạt, người dân Lý Sơn thường đặt tên cho ngôi mộ theo họ của mình, kèm theo chữ ‘Được’ phía sau. Lý Sơn là hòn đảo nằm cách đất liền tỉnh Quảng