suy nghĩ của nhà giàu

17 suy nghĩa hay của người giàu (Phần 2)

1 SUY NGHĨ GIÀU CÓ THỨ 13 Người giàu tập trung vào tổng tài sản Người nghèo tập trung vào thu nhập từ lao động của họ Người giàu hiểu sự khác biệt lớn giữa thu nhập lao động và