tin nhắ hay dành cho gấu

Những tin nhắn chọc dành chọc tức gấu iu

tin-nhan-vui anh đợi em lâu chưa? – hơn 20 năm rồi em à ——————– Gấu: em yêu anh Mình: anh cũng thế Gấu: thế là anh cũng yêu em ah? Mình: ko anh cũng yêu anh ) ————————————— Trêu gấu,