tổ chức lương thực và nông nghiệp

Chàng trai ăn thức ăn thừa trong thùng rác từ Pháp đến hà Lan để biểu tình chống lãng phí

044283d9f020ff6de7017a3f0585cfe691a130ae6ec4ae98c86e5c4e7dc9fe63 Theo tổ chức Lương thực và Nông nghiệp FAO, thế giới chỉ tiêu thụ hết 2/3 lượng thực phẩm mà nhân loại sản xuất và1/3 số thực phẩm còn lại nằm trong thùng rác và các bãi rác thải.