xu

Mua ô tô bằng 5 tấn tiền xu

750px-coins-7189-1400292355 Một người ở Trung Quốc chở theo số tiền xu nặng 5 tấn đi mua ôtô khiến nhiều nhân viên mất cả buổi vẫn không đếm xong. Số tiền xu người đàn ông mang đi mua xe nặng đến