Sống là cho đi chứ đâu phải của riêng mình- đó gọi là tình người

Ty Huu Doc Ngoc

300x250 Sống là cho đi chứ đâu phải của riêng mình  đó gọi là tình người

Cùng Danh Mục:

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *