cắn người

Rắn ngâm rượu ba tháng vẫn cắn được người

npt-ran1-1325-1378798015 Một con rắn tưởng như đã chết trong chai rượu ba tháng mới đây nhảy lên, cắn tay một phụ nữ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Nhiều nước châu Á dùng rắn ngâm với rượu để chữa