dầu sôi

Dùng bàn tay trần vớt cá trong chảo dầu sôi

2841-327179-970948-4178-1387341732 Một đầu bếp ở Ấn Độ có khả năng dùng bàn tay trần của mình vớt cá rán ra khỏi chảo dầu đang sôi. Đầu bếp Prem Singh dùng tay trần rán cá. Ảnh: Supplied Prem Singh, 65 tuổi,