những câu nói của người thất bại

Những câu nói kinh điển của người thất bại.

ch69_02 Người thất bại đôi khi thường có những câu nói “để đời”, lặp đi lặp lại theo năm tháng.   “Tôi mà giàu có như A, như B, như C, thậm chí tôi sẽ giỏi hơn họ, làm việc