ranh ngôn bá đạo

Ranh ngôn hay ( phần 3 )

1 Thà hôn em để bị tát còn hơn đứng nhìn thèng khác hôn em ! + Yêu là mất trong….nhà 1 đống ! + Nếu không có học sinh thì tất cả giáo viên đều mất dạy ! +