Bạn có biết tiền tài nằm ở Cung nào trong nhà?

Ty Huu Doc Ngoc

 

Cung Điền trạch là cung cất giữ , tất cả những việc liên quan tới đất đai, nhà cửa, có phải có thể kế thừa tổ nghiệp hay không, tự bố trí bất động sản, đầu tư và môi trường sống và phong thủy của một người thì đều hiển hiện ở cung Điền trạch. Vì vậy có thể giữ được hay không thì phải xem cung Điền trạch.

Trong mười hai cung c