khi chòm sao bị ăn mắng

Nguyên nhân 12 Chòm Sao hay bị ăn mắng từ Cha Mẹ

1 Bạch Dương: Đi chơi vô độ, không về đúng giờ, la cà hứa hẹn Kim Ngưu: Phòng ốc không thường xuyên dọn dẹp, đồ ăn còn dư góc nào cũng thấy Song Tử: tám điện thoại quá lâu, hay