những câu nói hay của công nương Diana

Những câu nói hay nhất của công nương Diana

dianaquote3-172818-1373160507_600x0 Nếu bạn tìm được tình yêu của mình trong cuộc đời, hãy giữ chặt lấy nó. – Tôi không muốn những món quà đắt tiền, tôi không cần chúng. Tôi đã có mọi thứ tôi muốn. Điều thực sự