những suy nghĩa thành công của người giàu.

17 Suy nghĩ của người giàu có (phần 3)

COHOI SUY NGHĨA GIÀU CÓ THỨ 9  Người giàu lớn hơn vấn đề của họ Người nghèo nhỏ hơn những vấn đề của họ. Người nghèo thường tìm đủ mọi cách để ngăn không cho các vấn đề xuất hiện.