Tháng sinh sản sinh ra những nhân tài

Tháng sinh sản sinh ra những nhân tài

1 Tháng 1: sinh ra những người vui tính nhất nên hay bị chạm mạch nhất Tháng 2: Sinh ra những người điên cuồng nhất, rất biết giả nai mà hết nai thì hóa cáo Tháng 3: Sinh ra những