Truyện cười Trạng Quỳnh – Trả ơn Bà Chúa Liễu

Ty Huu Doc Ngoc

truyen trang quynh 2 Truyện cười Trạng Quỳnh   Trả ơn Bà Chúa Liễu
(Truyện Trạng Quỳnh – Trả ơn Bà Chúa Liễu)


Gặp khoa thi, Quỳnh ra ứng thi. Ðường đi qua đền Sông, Quỳnh vào yết Chúa, xin Chúa phù hộ cho, đỗ thì xin trả lễ. Quỳnh ra thi, quả nhiên đỗ thật. Vinh qui về, Quỳnh mua một con bò mẹ, một con bò con, đem đến lễ, Quỳnh quỳ xuống lạy, rồi dắt con bò mẹ đến buộc vào tay ngai mà khấn rằng:

– Chúa có lòng thương phù hộ cho Quỳnh được đỗ, nay gọi là có một con bò để trả lễ. Xin Chúa nhận cho. Chúa là chị, xin lễ con lớn, còn con nhỏ, em xin đem về khao dân.

Nói rồi, dắt con bò về. Con bò mẹ thấy dắt mất con đi, lồng lên chạy theo, làm ngai Chúa đổ lổng chổng, long gẫy cả. Quỳnh cười nói:

– Chị thương em nghèo, trả không lấy, thì em xin đem về vậy.

Nói rồi dắt cả mẹ con bò về.

(viết theo truyện dân gian về Trạng Quỳnh)
300x250 Truyện cười Trạng Quỳnh   Trả ơn Bà Chúa Liễu

Cùng Danh Mục:

Comments

comments