Độ liều mạng khi yêu của 12 cung hoàng đạo

Ty Huu Doc Ngoc

Hạng 1: Cự Giải

Cự giải bình thường làm gì cũng suy xét ảnh hưởng lên người khác vậy mà khi đã yêu lại trở nên liều vượt quá sức tưởng tượng của những người thân thiết nhất. Họ trở nên liều lĩnh hơn cả Bạch Dương, đáng sợ hơn cả Thần Nông. Có những lúc Cự Giải dường như không ý thức họ làm mà không màng đến hậu quả.

Hạng 2: Nhân Mã

Vô tư vô nghĩ. Nếu người ấy muốn, Nhân Mã có thể đưa họ đi đến tận cùng thế giới mà trong người mang chưa tới vài tr