” Phòng gửi chồng ” giúp chị e yên tâm trong lúc mua sắm

Ty Huu Doc Ngoc

Phòng gửi chồng xuất hiện đầu tiên tại Thâm Quyến vào năm 2010. Giờ đây chúng trở nên phổ biến trên toàn quốc và dễ dàng được tìm thấy trong các trung tâm thương mại ở thành phố Quý Cảng, Tề Tề Cáp Nhĩ, Thiên Trường và nhiều nơi khác.
Mua sắm là một niềm vui nhưng n