chuối trỏ bông như hoa súng

Chuyện lạ : hoa chuối trổ bông như hoa súng.

chuoi-no-hoa-tinmoi2 Chủ nhân của cây chuối lạ cho biết trồng hơn nửa năm nay, gần đây thì cây trổ buồng. “Cây chuối ra nhiều nải thì tôi thấy rồi, nhưng chuối trổ hoa kiểu này thì đây là lần đầu