Khi 12 chòm sao từ cô bé lọ lem lên làm hoàng hậu

Ty Huu Doc Ngoc

họ sẽ trông như thế nào ?

Bạch Dương:

Trời ạ, đây là cách làm việc của cô bé lọ lem sao? Cực kì nhiệt tình, lời nói và việc làm đều nhiệt tình, ngay cả cách ăn mặc cũng rất là độc đáo. Hành động của bạch dương luôn trái ngược khiến mọi người trở tay không kịp, nàng vẫn không thể quên được mẹ kế và hai người chị độc ác. Cho nên việc đầu tiên khi lên làm hoàng hậu là… lật đ