Ai nịnh ai ?

Ty Huu Doc Ngoc

 Nịnh sếp 300x204 Ai nịnh ai ?

Một anh nhà giàu hỏi người nghèo:

– Tôi giàu anh có tôi không?

Người nghèo:

– Ông giàu mắc mớ gì đến tôi mà tôi phải nịnh ông?

Nhà giàu:

– Nếu tôi cho anh nửa gia tài, anh có nịnh tôi không?

Người nghèo:

– Lúc đó tôi giàu bằng ông rồi việc gì tôi phải nịnh ông.

Nhà giàu:

– Nếu tôi cho anh cả gia tài, anh  có nịnh tôi không?

Người nghèo:

– Chắc chắn lúc đó ông phải nịnh tôi.

300x250 Ai nịnh ai ?

Cùng Danh Mục:

Comments

comments