Phát hiện điện thoại ‘cục gạch’ từ thời cổ đại

Ty Huu Doc Ngoc