Một người đàn ông kiện bệnh viện vì phẫu thuật cắt nhầm “của quý” của mình

Ty Huu Doc Ngoc

Lee Banks cùng vợ Zelda sống tại Mỹ đã làm đơn kiện một bệnh viện vì cho rằng các bác sĩ đã cắt nhầm “của quý” của mình trong khi anh chỉ có ý định làm tiểu