Thanh Hóa : Vớt được một hàm răng lớn đã hóa thạch nghi của loài voi ma mút

Ty Huu Doc Ngoc