Vẹo cột sống vẫn quyết theo nghề người mẫu

Ty Huu Doc Ngoc