Một ngôi làng ‘không mảnh vải che thân’

Ty Huu Doc Ngoc

Người